סופרסונה

ד"ר איילת בן עזר

ניהול, משפטים, חינוך והשכלה גבוהה

ד"ר איילת בן עזר

על מה אני רוצה להשפיע

חדשנות טכנולוגית
חשיבה אסטרטגית בנושאים בעלי חשיבות לאומית
קידום העשייה החינוכית במדינת ישראל
קידום נשים והעצמתן

אני מאמינה

אני מאמינה בעשייה ערכית ואותנטית מתוך תשוקה, בגרות, שלמות פנימית ואינטגריטי למען קידום חזון ומטרות שיהפכו את העולם למקום טוב יותר.

עשייה מקצועית

סגנית נשיא לענייני סטודנטים, המרכז הבינתחומי הרצליה

חברת סגל ומרצה בבתי-ספר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת חיפה ובמכללה למנהל

חברה בנבחרת הדירקטורים, רשות החברות הממשלתיות

דירקטורית, החברה הממשלתית לתיירות

דירקטורית חיצונית ויו״ר ועדת ביקורת, תל"י (תגמולים ליוצרים בע"מ)

חברת ועדת הביקורת החיצונית, המרכז הרפואי הדסה

דירקטורית חיצונית, דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

דירקטורית חיצונית, יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, יו"ר ועדת מיזוג כור-דסק"ש, חברת ועדת השקעות וועדת תרומות, כור תעשיות בע"מ

דירקטורית, טיב טירת צבי בע"מ

דירקטורית, תנובה גליל בע"מ

יו״ר המושב ומנחת הפאנל ״המהפכה הטכנולוגית בהשכלה הגבוהה״ כנס הרצליה ה- 14

יו״ר המושב ומנחת הפאנל ״עתיד ההשכלה הגבוהה בישראל״ כנס הרצליה ה- 12

 

השכלה

Ph.D במשפטים// אוניברסיטת תל-אביב

LL.M//  אוניברסיטת תל-אביב

LL.B// אוניברסיטת תל-אביב

קורסים בשפה הגרמנית// בית הספר הבינלאומי לשפות Alpha Sprachstudio ,ציריך

הכשרה לעריכת דין כ – Solicitor באנגליה, לשכת עורכי הדין בלונדון

בעלת רישיון לעריכת דין, לשכת עורכי הדין בישראל

סדנת מודלים עסקיים שוברי פרדיגמה// המרכז הבינתחומי הרצליה, היחידה להכשרת מנהלים

חדשנות עסקית// אוניברסיטת תל-אביב, להב פיתוח מנהלים בע"מ

Leadership Blueprint// המרכז הבינתחומי הרצליה, היחידה להכשרת מנהלים

פסיכולוגיה חיובית בארגונים// המרכז הבינתחומי הרצליה, היחידה להכשרת מנהלים

קורס דירקטורים// המרכז הבינתחומי הרצליה, היחידה להכשרת מנהלים ומרכז קיסריה לשוק ההון

ayelet@idc.ac.il

סופרסונה

ד"ר איילת בן עזר

ניהול, משפטים, חינוך והשכלה גבוהה

ד"ר איילת בן עזר

אני מאמינה

אני מאמינה בעשייה ערכית ואותנטית מתוך תשוקה, בגרות, שלמות פנימית ואינטגריטי למען קידום חזון ומטרות שיהפכו את העולם למקום טוב יותר.

על מה אני רוצה להשפיע

חדשנות טכנולוגית
חשיבה אסטרטגית בנושאים בעלי חשיבות לאומית
קידום העשייה החינוכית במדינת ישראל
קידום נשים והעצמתן

השכלה

Ph.D במשפטים// אוניברסיטת תל-אביב

LL.M//  אוניברסיטת תל-אביב

LL.B// אוניברסיטת תל-אביב

קורסים בשפה הגרמנית// בית הספר הבינלאומי לשפות Alpha Sprachstudio ,ציריך

הכשרה לעריכת דין כ – Solicitor באנגליה, לשכת עורכי הדין בלונדון

בעלת רישיון לעריכת דין, לשכת עורכי הדין בישראל

סדנת מודלים עסקיים שוברי פרדיגמה// המרכז הבינתחומי הרצליה, היחידה להכשרת מנהלים

חדשנות עסקית// אוניברסיטת תל-אביב, להב פיתוח מנהלים בע"מ

Leadership Blueprint// המרכז הבינתחומי הרצליה, היחידה להכשרת מנהלים

פסיכולוגיה חיובית בארגונים// המרכז הבינתחומי הרצליה, היחידה להכשרת מנהלים

קורס דירקטורים// המרכז הבינתחומי הרצליה, היחידה להכשרת מנהלים ומרכז קיסריה לשוק ההון

עשייה מקצועית

סגנית נשיא לענייני סטודנטים, המרכז הבינתחומי הרצליה

חברת סגל ומרצה בבתי-ספר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת חיפה ובמכללה למנהל

חברה בנבחרת הדירקטורים, רשות החברות הממשלתיות

דירקטורית, החברה הממשלתית לתיירות

דירקטורית חיצונית ויו״ר ועדת ביקורת, תל"י (תגמולים ליוצרים בע"מ)

חברת ועדת הביקורת החיצונית, המרכז הרפואי הדסה

דירקטורית חיצונית, דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

דירקטורית חיצונית, יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, יו"ר ועדת מיזוג כור-דסק"ש, חברת ועדת השקעות וועדת תרומות, כור תעשיות בע"מ

דירקטורית, טיב טירת צבי בע"מ

דירקטורית, תנובה גליל בע"מ

יו״ר המושב ומנחת הפאנל ״המהפכה הטכנולוגית בהשכלה הגבוהה״ כנס הרצליה ה- 14

יו״ר המושב ומנחת הפאנל ״עתיד ההשכלה הגבוהה בישראל״ כנס הרצליה ה- 12

 

כפתור סגור טופס

מייל לסופרסונה

    תודה רבה כל פנייתך.נעבור על הפרטים שציינת ונחזור אלייך בהקדם
    חזור