סופרסונה

ד"ר טל דקל

חוקרת תרבות ואמנות ואקטיביסטית פמיניסטית

ד"ר טל דקל

על מה אני רוצה להשפיע

חלוקת תקציבים שוויונית וצדק חלוקתי במשאבי המדינה, מבחינה מגדרית, אתנית, לאומית וגילאית
ג’נדר-מיינסטרימינג למערכות הציבוריות והעסקיות בישראל
מודעות לחשיבות הגיוון בעולם התעסוקה, המדיה ותחומים נוספים בהקשר של אוכלוסיות מודרות

אני מאמינה

אני מאמינה בפמיניזם רב-תרבותי ורב-לאומי, ובייצוג הוגן לנשים מכלל הקבוצות החברתיות בישראל בכל יוזמה פמיניסטית. אני דוגלת בפעולה רב-מוקדית, הרואה בשילוב מאבקים חברתיים מטרה מורכבת ומאתגרת אך ראויה.

עשייה מקצועית

ראשת התוכנית לתואר אוריינות חזותית ומנהלת החוג לאוצרות, מכללת סמינר הקיבוצים.

מרצה בתוכנית למגדר ובחוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב.

בעבר, כראשת הפורום ללימודי נשים ומגדר עם NCJW באוניברסיטת תל אביב.

חברת הנהלה, “אחותי, למען נשים בישראל”.

יו"ר  העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל.
מחברת הספרים נשים וזיקנה: אמנות ומגדר בראי האמנות בישראל (האוניברסיטה הפתוחה, 2020); נשים והגירה: אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי  (רסלינג, 2013); (מ)מוגדרות: אמנות והגות פמיניסטית, (הקיבוץ המאוחד, 2011).
חוקרת היבטי אומנות מודרנית בישראל ובעולם, תוך התייחסות לקשר בין מגדר, לאום, גזע ומעמד כלכלי.

השכלה

PhD בתולדות האמנות// אונ’ ת”א
MA בתולדות האמנות// אונ’ ת”א
BA בתולדות האמנות// אונ’ ת”א

 

האתר שלי

ד"ר טל דקל

www.taldekel.net/

tdekel@post.tau.ac.il

סופרסונה

ד"ר טל דקל

חוקרת תרבות ואמנות ואקטיביסטית פמיניסטית

ד"ר טל דקל

אני מאמינה

אני מאמינה בפמיניזם רב-תרבותי ורב-לאומי, ובייצוג הוגן לנשים מכלל הקבוצות החברתיות בישראל בכל יוזמה פמיניסטית. אני דוגלת בפעולה רב-מוקדית, הרואה בשילוב מאבקים חברתיים מטרה מורכבת ומאתגרת אך ראויה.

על מה אני רוצה להשפיע

חלוקת תקציבים שוויונית וצדק חלוקתי במשאבי המדינה, מבחינה מגדרית, אתנית, לאומית וגילאית
ג’נדר-מיינסטרימינג למערכות הציבוריות והעסקיות בישראל
מודעות לחשיבות הגיוון בעולם התעסוקה, המדיה ותחומים נוספים בהקשר של אוכלוסיות מודרות

השכלה

PhD בתולדות האמנות// אונ’ ת”א
MA בתולדות האמנות// אונ’ ת”א
BA בתולדות האמנות// אונ’ ת”א

 

עשייה מקצועית

ראשת התוכנית לתואר אוריינות חזותית ומנהלת החוג לאוצרות, מכללת סמינר הקיבוצים.

מרצה בתוכנית למגדר ובחוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב.

בעבר, כראשת הפורום ללימודי נשים ומגדר עם NCJW באוניברסיטת תל אביב.

חברת הנהלה, “אחותי, למען נשים בישראל”.

יו"ר  העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל.
מחברת הספרים נשים וזיקנה: אמנות ומגדר בראי האמנות בישראל (האוניברסיטה הפתוחה, 2020); נשים והגירה: אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי  (רסלינג, 2013); (מ)מוגדרות: אמנות והגות פמיניסטית, (הקיבוץ המאוחד, 2011).
חוקרת היבטי אומנות מודרנית בישראל ובעולם, תוך התייחסות לקשר בין מגדר, לאום, גזע ומעמד כלכלי.

האתר שלי

טל דקל

www.taldekel.net/

כפתור סגור טופס

מייל לסופרסונה

    תודה רבה כל פנייתך.נעבור על הפרטים שציינת ונחזור אלייך בהקדם
    חזור