en

סופרסונה

יהלי הררי

הובלת חברות טכנולוגיות ליצירת אימפקט חברתי גלובלי

יהלי הררי

עשייה בסופרסונס

מובילה את סניף Supersonas NY, מקדמת תקשורת ישראלית- אמריקאית של נשים בנקודות השפעה.

אני מאמינה

אני מאמינה שהדור הבא של העסקים יכול וחייב לשלב ערכים חברתיים יחד עם עשייה רווחית, ושעולם הפילנתרופיה יכול להתקדם בצורה משמעותית.

עשייה מקצועית

CEO, Innovesta

שותפה בקרן החברתית Impact First Investments, ארה"ב

משקיעה בטכנולוגיות ישראליות הפותרות בעיה חברתית גלובלית במודל רווחי ומדיד

מייסדת ומנכ"לית, Write Wellness, אינקובטור ליזמות חברתית

מנכ״לית, 3i-minds, חברה לחיפוש וקישור מאגרי מידע למשטרה

סמנכ"לית לקוחות גלובליים, נייס

דירקטורית, American Friends of Circle Parents

השכלה

BSc במתמטיקה ובמדעי המחשב// אונ' ת״א

קורס מנהיגות נשית, אונ' הרווארד// ארה"ב

קורס דירקטורים// להב

האתר שלי

יהלי הררי

Impact 1st

impact1st.com/

heartistshop

www.heartistshop.com/en/

yaliharari@gmail.com

סופרסונה

יהלי הררי

הובלת חברות טכנולוגיות ליצירת אימפקט חברתי גלובלי

יהלי הררי

עשייה בסופרסונס

מובילה את סניף Supersonas NY, מקדמת תקשורת ישראלית- אמריקאית של נשים בנקודות השפעה.

אני מאמינה

אני מאמינה שהדור הבא של העסקים יכול וחייב לשלב ערכים חברתיים יחד עם עשייה רווחית, ושעולם הפילנתרופיה יכול להתקדם בצורה משמעותית.

השכלה

BSc במתמטיקה ובמדעי המחשב// אונ' ת״א

קורס מנהיגות נשית, אונ' הרווארד// ארה"ב

קורס דירקטורים// להב

עשייה מקצועית

CEO, Innovesta

שותפה בקרן החברתית Impact First Investments, ארה"ב

משקיעה בטכנולוגיות ישראליות הפותרות בעיה חברתית גלובלית במודל רווחי ומדיד

מייסדת ומנכ"לית, Write Wellness, אינקובטור ליזמות חברתית

מנכ״לית, 3i-minds, חברה לחיפוש וקישור מאגרי מידע למשטרה

סמנכ"לית לקוחות גלובליים, נייס

דירקטורית, American Friends of Circle Parents

האתר שלי

יהלי הררי

Impact 1st

impact1st.com/

heartistshop

www.heartistshop.com/en/

כפתור סגור טופס

מייל לסופרסונה

    תודה רבה כל פנייתך.נעבור על הפרטים שציינת ונחזור אלייך בהקדם
    חזור