en

סופרסונה

עו"ד גילי גיבלי

בעלת משרד עו"ד, דיני חברות הזנק והגירה במדינת ניו יורק

עו"ד גילי גיבלי

על מה אני רוצה להשפיע

פיתוח חשיבה עסקית וכלכלית בקרב נשים יוצאות אתיופיה
הנגשת ההשכלה הגבוהה לנשים יוצאות אתיופיה
שילוב נשים יוצאות אתיופיה בסקטור הציבורי והפרטי בארץ
קידום פתרונות לנשים עגונות ושילוב נשים בבתי הדין הרבניים

אני מאמינה

אני מאמינה שמוטלת עלינו החובה, כנשים שהשתלבו בתחומי עיסוק שונים בארץ ובעולם, לאגד כוחות ולפעול לקידום אוכלוסיות מוחלשות, דרך עידוד חשיבה יזמית ופיננסית, הנגשת ההשכלה הגבוהה והשתלבות בשוק העבודה, במטרה לתרום לחברה מתוקנת ולצמצום הפערים בחברה הישראלית.

עשייה מקצועית

מייסדת ובעלת משרד עורכי דין במנהטן לדיני חברות הזנק והגירה

פעילה בקהילה הישראלית והיזמית בניו-יורק

מייסדת קרן Friends of Mevaseret, מלגות לתלמידות הקהילה האתיופית

חברה בלשכות עורכי הדין בישראל ובניו-יורק

חברה בפורום עורכי הדין הצעירים, מחוז תל אביב
חברה בארגון AIJA

השכלה

LLM, Benjamin N\\ Cardozo School of Law, NY

LLB// המכללה האקדמית נתניה

רישיון לעריכת דין בישראל

רישיון לעריכת דין במדינת ניו-יורק

האתר שלי

עו"ד גילי גיבלי

giblilaw.com/

gili@giblilaw.com

סופרסונה

עו"ד גילי גיבלי

בעלת משרד עו"ד, דיני חברות הזנק והגירה במדינת ניו יורק

עו"ד גילי גיבלי

אני מאמינה

אני מאמינה שמוטלת עלינו החובה, כנשים שהשתלבו בתחומי עיסוק שונים בארץ ובעולם, לאגד כוחות ולפעול לקידום אוכלוסיות מוחלשות, דרך עידוד חשיבה יזמית ופיננסית, הנגשת ההשכלה הגבוהה והשתלבות בשוק העבודה, במטרה לתרום לחברה מתוקנת ולצמצום הפערים בחברה הישראלית.

על מה אני רוצה להשפיע

פיתוח חשיבה עסקית וכלכלית בקרב נשים יוצאות אתיופיה
הנגשת ההשכלה הגבוהה לנשים יוצאות אתיופיה
שילוב נשים יוצאות אתיופיה בסקטור הציבורי והפרטי בארץ
קידום פתרונות לנשים עגונות ושילוב נשים בבתי הדין הרבניים

השכלה

LLM, Benjamin N\\ Cardozo School of Law, NY

LLB// המכללה האקדמית נתניה

רישיון לעריכת דין בישראל

רישיון לעריכת דין במדינת ניו-יורק

עשייה מקצועית

מייסדת ובעלת משרד עורכי דין במנהטן לדיני חברות הזנק והגירה

פעילה בקהילה הישראלית והיזמית בניו-יורק

מייסדת קרן Friends of Mevaseret, מלגות לתלמידות הקהילה האתיופית

חברה בלשכות עורכי הדין בישראל ובניו-יורק

חברה בפורום עורכי הדין הצעירים, מחוז תל אביב
חברה בארגון AIJA

האתר שלי

גילי גיבלי

giblilaw.com/

כפתור סגור טופס

מייל לסופרסונה

    תודה רבה כל פנייתך.נעבור על הפרטים שציינת ונחזור אלייך בהקדם
    חזור