סופרסונה

עו"ד גליה פיט

עריכת דין חברתית-כלכלית

עו"ד גליה פיט

על מה אני רוצה להשפיע

קידום ופיתוח מדיניות תומכת בשיתופי פעולה בין הפילנתרופיה, השוק פיננסי והמגזר הממשלתי

אני מאמינה

אני מאמינה בקהילות כבסיס לצמיחה חברתית וכלכלית וככר פורה להתפתחות אישית. בעיני, לפלורליזם חשיבות מכרעת לחוסנה של קהילה ; הגיוון קשור גם בהקשבה, והוא מעצים וממנף את הכוח שבשיתופי פעולה פוריים.

עשייה מקצועית

מנהלת ומנחה בתוכנית ליזמות עסקית וצדק כלכלי, הפקולטה למשפטים, אונ’ תל אביב
מנהלת המכון למשפט ופילנתרופיה, הפקולטה למשפטים, אונ’ תל אביב
מרצה ושותפה בפורומים לפילנתרופיה, השקעות חברתיות ועסקים חברתיים

השכלה

LLM// אונ’ תל אביב
LLB// אונ’ תל אביב
בוגרת תוכנית עמיתים// מרכז השל
הכשרה בגישור// מכון גומא

האתר שלי

עו"ד גליה פיט

en-law.tau.ac.il/Law_and_Philanthropy

Gfeit@post.tau.ac.il

סופרסונה

עו"ד גליה פיט

עריכת דין חברתית-כלכלית

עו"ד גליה פיט

אני מאמינה

אני מאמינה בקהילות כבסיס לצמיחה חברתית וכלכלית וככר פורה להתפתחות אישית. בעיני, לפלורליזם חשיבות מכרעת לחוסנה של קהילה ; הגיוון קשור גם בהקשבה, והוא מעצים וממנף את הכוח שבשיתופי פעולה פוריים.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום ופיתוח מדיניות תומכת בשיתופי פעולה בין הפילנתרופיה, השוק פיננסי והמגזר הממשלתי

השכלה

LLM// אונ’ תל אביב
LLB// אונ’ תל אביב
בוגרת תוכנית עמיתים// מרכז השל
הכשרה בגישור// מכון גומא

עשייה מקצועית

מנהלת ומנחה בתוכנית ליזמות עסקית וצדק כלכלי, הפקולטה למשפטים, אונ’ תל אביב
מנהלת המכון למשפט ופילנתרופיה, הפקולטה למשפטים, אונ’ תל אביב
מרצה ושותפה בפורומים לפילנתרופיה, השקעות חברתיות ועסקים חברתיים

האתר שלי

כפתור סגור טופס

מייל לסופרסונה

    תודה רבה כל פנייתך.נעבור על הפרטים שציינת ונחזור אלייך בהקדם
    חזור