en

סופרסונה

שירי אוריין

יזמת ומנהלת בפועל, Atlas Coaching and Consulting

שירי אוריין

על מה אני רוצה להשפיע

יצירת שינוי חיובי בעולם על ידי תמיכה בארגונים כך שהם יוכלו למלא את משימתם

אני מאמינה

אני מאמינה בלהיות השינוי שאני רוצה לראות בעולם.
אני מאמינה בכוחה של האנושיות, בטיפוח יחסים, במציאת הנאה ומשמעות גם בצדדים היותר קשים של החיים.
אני מאמינה שלהיות אם זו זכות.

עשייה מקצועית

יזמת ומנהלת בפועל, Atlas Coaching and Consulting

שותפה זוטרה, BenOr Consulting

יועצת בחטיבת  התקשורת, ההתאחדות האמריקנית להורות מתוכננת

השכלה

MA בבריאות הציבור// האונ' העברית

BA בפסיכולוגיה// וואסאר קולג', ארה"ב

תעודת מאמן מוסמך// התאגדות המאמנים הבינלאומית

האתר שלי

שירי אוריין

www.atlascoachconsult.com/

shiri.ourian@gmail.com

סופרסונה

שירי אוריין

יזמת ומנהלת בפועל, Atlas Coaching and Consulting

שירי אוריין

אני מאמינה

אני מאמינה בלהיות השינוי שאני רוצה לראות בעולם.
אני מאמינה בכוחה של האנושיות, בטיפוח יחסים, במציאת הנאה ומשמעות גם בצדדים היותר קשים של החיים.
אני מאמינה שלהיות אם זו זכות.

על מה אני רוצה להשפיע

יצירת שינוי חיובי בעולם על ידי תמיכה בארגונים כך שהם יוכלו למלא את משימתם

השכלה

MA בבריאות הציבור// האונ' העברית

BA בפסיכולוגיה// וואסאר קולג', ארה"ב

תעודת מאמן מוסמך// התאגדות המאמנים הבינלאומית

עשייה מקצועית

יזמת ומנהלת בפועל, Atlas Coaching and Consulting

שותפה זוטרה, BenOr Consulting

יועצת בחטיבת  התקשורת, ההתאחדות האמריקנית להורות מתוכננת

האתר שלי

שירי אוריין

www.atlascoachconsult.com/

כפתור סגור טופס

מייל לסופרסונה

    תודה רבה כל פנייתך.נעבור על הפרטים שציינת ונחזור אלייך בהקדם
    חזור