אנו מודות לך על שרכשת חולצת SUPERSONAS

ובכך עזרת לנו להמשיך ולפעול ליצירת נוכחות נשית שוויונית ומאוזנת בצמתי השפעה והחלטה בישראל.

תתחדשי.